Wellcome to National Portal
বাংলাদেশ চা গবেষণা ইনস্টিটিউট গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
Text size A A A
Color C C C C

মাসিক প্রতিবেদন

ক্রমিক শিরোনাম প্রকাশের তারিখ ডাউনলোড
জানুয়ারি ২০২৩ 2023-02-16
2023-02-26-03-23-4762df833cfeac396b4803d4e97bc139.pdf
ডিসেম্বর ২০২২ 2023-01-09
2023-01-09-08-19-8726a9e368a66803297dc1e89198bedb.pdf
নভেম্বর ২০২২ 2022-12-11
2022-12-12-03-55-53cf7c377b4e15dfe06def308f228ece.pdf
অক্টোবর-২০২২ 2022-11-13
2022-11-13-01-07-4119ccdf751e80ab49ab15e8bf2c4dc1.pdf
সেপ্টেম্বর ২০২২ 2022-10-13
2022-10-13-12-56-636130621cf8ea1c3b358a634af810c8.pdf
আগস্ট ২০২২ 2022-09-12
2022-09-12-03-05-c08559da29514bb2c74a72c6521c568a.pdf
জুলাই ২০২২ 2022-08-10
2022-09-12-03-08-00677ae6ec935fb1f93c70f5bb506ebd.pdf
মে-২০২২ 2022-07-19
2022-07-19-04-35-abdfdcf6f5ba9f35a6eab1dde7173439.pdf
জুন-২০২২ 2022-07-19
2022-07-19-04-41-895f406f6952b7475746d34538e53d9a.pdf
১০ এপ্রিল-২০২২ 2022-05-21
2022-05-21-06-40-f624e286d426a0618663291c4e17c035.pdf
১১ মার্চ-২০২২ 2022-05-21
2022-05-21-06-39-3892b8ba24b77ff37620a30ceac8974b.pdf
১২ ফেব্রুয়ারি-২০২২ 2022-03-22
2022-03-22-07-00-2c3a43fcf2db769f7a7c6ac92e5469d0.pdf
১৩ জানুয়ারি-২০২২ 2022-02-24
2022-02-24-06-39-d6a3fc6b82d16940421119de74f587c1.pdf
১৪ ডিসেম্বর-২০২১ 2022-01-27
2022-01-27-03-57-fe1bdfc9cd5ed1b3b4c08435e12857f8.pdf
১৫ নভেম্বর-২০২১ 2021-12-21
2021-12-21-09-37-9b64043a49b8307210a50fc5ab2c878c.pdf
১৬ অক্টোবর-২০২১ 2021-11-21
2021-11-21-10-24-dd6b8956af1f1876b3225c0281fcb416.pdf
১৭ সেপ্টেম্বর-২০২১ 2021-10-27
2021-10-27-09-06-74fed6fff85a45ee8c34cf2c515b48ed.pdf
১৮ আগষ্ট-২০২১ 2021-09-27
2021-09-27-12-03-dd1a3cda17ea3d593ca5f9d2e3bea026.pdf
১৯ জুলাই-২০২১ 2021-08-26
2021-08-26-12-22-2bb4b577cd01aecdeadf97a064c66f37.pdf
২০ জুন-২০২১ 2021-08-26
2021-08-26-12-20-0d22865ea3abb96e774c76218714037a.pdf
২১ মার্চ-২০২১ 2021-08-26
2021-08-26-12-17-d082a03119a59de62fd366af18ec98a8.pdf
২২ এপ্রিল-২০২১ 2021-08-26
2021-08-26-12-18-4b58d85184c3f753829cbe36841f912f.pdf
২৩ মে-২০২১ 2021-08-26
2021-08-26-12-19-b6dde2cc93406f9b315b696747bbed65.pdf
২৪ ফেব্রুয়ারী-২০২১ 2021-03-24
2021-03-24-13-08-142006bd19838c7773e575c5eb0951bd.pdf
২৫ ডিসেম্বর-২০২০ 2021-03-03
2021-03-03-16-57-bfd6726164459f213b73b516a0636955.pdf
২৬ জানুয়ারী-২০২১ 2021-03-03
2021-03-03-16-58-d51654fc7ba3c21808d41a1457b87783.pdf
২৭ নভেম্বর-২০২০ 2021-01-05
2021-01-05-12-56-7cb00113cf8e9a31e5316245af8f4315.pdf
২৮ অক্টোবর-২০২০ 2021-01-05
2021-01-05-12-54-8ffa70900da3299baba0e06aa825503a.pdf
২৯ আগষ্ট-২০২০ 2020-10-20
2020-10-20-14-51-f973d83f936eee4f9a4b81613c48ca72.pdf
৩০ সেপ্টেম্বর-২০২০ 2020-10-06
2020-10-06-15-47-ee4d630c2101916521e59da4130920c5.pdf
৩১ জুলাই-২০২০ 2020-08-23
2020-08-23-14-07-8836fbc7e1c3f1272a7adf35dc5d3a33.pdf
৩২ জুন-২০২০ 2020-07-08
2020-07-08-13-00-1f782c7ec5237aac77a72bb525c8b6e4.pdf
৩৩ মে- ২০২০ 2020-06-16
2020-06-16-20-53-3a41cf4d458dd0cb58aecfffbc1a251b.pdf
৩৪ এপ্রিল ২০২০ 2020-06-11
2020-06-11-10-41-8594e51fccef8b6548e37c02f57c93c9.pdf
৩৫ মার্চ ২০২০ 2020-06-11
2020-06-11-10-36-842d1170bf76c0e22794ed1fa19d7c32.pdf
৩৬ জানুয়ারি-২০২০ 2020-03-23
2020-03-23-21-14-8b7db4ab75d12f6ecfec9872e620a48a.pdf
৩৭ ফেব্রুয়ারি-২০২০ 2020-03-23
2020-03-23-21-14-9dbd822bd819c5754cdf21b4c9da91de.pdf
৩৮ ডিসেম্বর, ২০১৯ 2020-01-15
2020-01-15-19-49-e1258e0db665b20963f71e841772b46c.pdf
৩৯ নভেম্বর, ২০১৯ 2019-12-11
2019-12-11-12-24-f9c3e7a966ff9db74b099d8871a2ddd9.pdf
৪০ অক্টোবর-২০১৯ 2019-11-18
5a123f1d32c8c02f5391e4df7de2cdb2.pdf
৪১ সেপ্টেম্বর-২০১৯ 2019-10-14
September-2019.pdf
৪২ আগস্ট-২০১৯ 2019-09-16
August-2019.pdf
৪৩ জুলাই-২০১৯ 2019-08-25
Monthly report July.pdf
৪৪ মার্চ-২০১৯ 2019-07-16
Monthly Report- March'19.pdf
৪৫ ফেব্রুয়ারি-২০১৯ 2019-07-16
Monthly Report- February'19.pdf
৪৬ এপ্রিল-২০১৯ 2019-07-16
Monthly report-April'19.pdf
৪৭ ডিসেম্বর-২০১৮ 2019-07-16
Monthly Report- December'18 (2).pdf
৪৮ জানুয়ারি-২০১৯ 2019-07-16
Monthly Report- January'19.pdf
৪৯ জুন-২০১৯ 2019-07-16
Monthly Report- June'19.pdf
৫০ মে-২০১৯ 2019-07-16
Monthly Report- May'19.pdf
৫১ অক্টোবর-২০১৮ 2018-11-18
Monthly Report )oct-18.pdf
৫২ সেপ্টেম্বর-২০১৮ 2018-10-09
Monthly Report Sept-2018.pdf
৫৩ আগস্ট-২০১৮ 2018-09-11
MR August-2018.pdf
৫৪ জুলাই-২০১৮ 2018-08-19
July-2018.pdf
৫৫ জুন-২০১৮ 2018-07-05
June-2018.pdf
৫৬ মে ২০১৮ 2018-06-07
May-2018.pdf
৫৭ এপ্রিল ২০১৮ 2018-05-10
April-2018.pdf
৫৮ জানুয়ারি-২০১৮ 2018-04-11
January-2018.pdf
৫৯ মার্চ-২০১৮ 2018-04-11
March-2018.pdf
৬০ ফেব্রুয়ারি-২০১৮ 2018-04-11
February-2018.pdf
৬১ ডিসেম্বর ২০১৭ 2018-01-08
Monthly Report Dec-2017.pdf
৬২ নভেম্বর ২০১৭ 2017-12-05
November-2017.pdf
৬৩ অক্টোবর ২০১৭ 2017-11-05
October-2017.pdf
৬৪ সেপ্টেম্বর ২০১৭ 2017-10-03
September-2017.pdf
৬৫ জুলাই ২০১৭ 2017-08-07
জুলাই ২০১৭
৬৬ আগষ্ট ২০১৭ 2017-08-06
August-2017.pdf
৬৭ জুন ২০১৭ 2017-07-06
জুন ২০১৭
৬৮ মে ২০১৭ 2017-06-06
মে ২০১৭
৬৯ এপ্রিল ২০১৭ 2017-05-09
এপ্রিল ২০১৭
৭০ মার্চ, ২০১৭ 2017-04-05
মাসিক প্রতিবেদন মার্চ, ২০১৭
৭১ ফেব্রুয়ারী ২০১৭ 2017-03-13
মাসিক প্রতিবেদন, ফেব্রুয়ারী ২০১৭
৭২ জানুয়ারি ২০১৭ 2017-02-01
Jan-2017.jpg
৭৩ ডিসেম্বর ২০১৬ 2017-01-01
12) Dec-16.jpg
৭৪ নভেম্বর ২০১৬ 2016-12-01
11) Nov-16.jpg
৭৫ অক্টোবর ২০১৬ 2016-11-01
10) Octo-16.jpg
৭৬ সেপ্টেম্বর ২০১৬ 2016-10-02
9) Sep-16.jpg
৭৭ আগস্ট ২০১৬ 2016-09-01
8) Aug-16.jpg
৭৮ জুলাই ২০১৬ 2016-08-01
7) Jul-16.jpg
৭৯ জুন ২০১৬ 2016-07-03
6) Jun-16.jpg
৮০ মে ২০১৬ 2016-06-01
5) May-16.jpg
৮১ এপ্রিল ২০১৬ 2016-05-01
4) Apr-16.jpg
৮২ মার্চ ২০১৬ 2016-04-03
3) Mar-16.jpg
৮৩ ফেব্রুয়ারি ২০১৬ 2016-03-01
2) Feb-16.jpg
৮৪ জানুয়ারি ২০১৬ 2016-02-01
1) Jan-16.jpg
৮৫ ডিসেম্বর ২০১৫ 2016-01-03
12) Dec-15.jpg
৮৬ নভেম্বর ২০১৫ 2015-12-01
11) Nov-15.jpg
৮৭ অক্টোবর ২০১৫ 2015-11-01
10) Octo-15.jpg
৮৮ সেপ্টেম্বর ২০১৫ 2015-10-01
9) Sept-15.jpg
৮৯ আগস্ট ২০১৫ 2015-09-01
8) Aug-15.jpg
৯০ জুলাই ২০১৫ 2015-08-02
7) Jul-15.jpg
৯১ জুন ২০১৫ 2015-07-01
6) June'15.jpg
৯২ মে ২০১৫ 2015-06-01
5) May'15.jpg
৯৩ এপ্রিল ২০১৫ 2015-05-03
4) Apr'15.jpg
৯৪ মার্চ ২০১৫ 2015-04-01
3) March'15.jpg
৯৫ ফেব্রুয়ারি ২০১৫ 2015-03-01
2) Feb'15.jpg
৯৬ জানুয়ারি ২০১৫ 2015-02-01
1) Jan' 15.jpg